Zváracia technika Elektrické náradie Ručné náradie Stavba a dielňa Ochranné pomôcky Chémia a prípravky

Nitty Gritty BOMAR PLUS 5L

72,00 EUR s DPH / ks 60,00 EUR bez DPH / ks
Dostupnosť: Skladom u dodávateľa

Nákupný košík:

Kód: AI_CLXTIG002527.05

BOMAR PLUS 5L Prípravok je určený na čistenie a pasiváciu zvarov z nehrdzavejúcej ocele s prístrojmi CLINOX POWER X2 PLUS, CLINOX SURFACE X2 PLLUS.Urč... Zobraziť viac

Technické údaje

Kód:

AI_CLXTIG002527.05

Výrobca:

Nitty Gritty

Popis

BOMAR PLUS 5L

Prípravok je určený na čistenie a pasiváciu zvarov z nehrdzavejúcej ocele s prístrojmi CLINOX POWER X2 PLUS, CLINOX SURFACE X2 PLLUS.
Určené pre profesionálne použitie. Výrobok je klasifikovaný, ako nebezpečný v zmysle ustanovených nariadení (ES) 1272/2008 (CLP) (v znení neskorších predpisov). Z uvedeného dôvodu výrobok vyžaduje bezpečnostný list s ustanovenými nariadeniami (EU) 2020/878. 

Technické parametre:

Povrch: Nerez
Použitie: Čistenie + leštenie
Konzistencia: Tekutina
Objem: 5 liter

Pokyny pre bezpečné používanie:

P260: Nevdychujte prach / dym / plyn / paru / aerosoly 
P305+P351+P338 PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne preplachujte vodou niekoľko minút
P303+P361+P353 PRI KONTAKTU S KOŽOU (alebo vlasmi): Všetky zasiahnuté časti odevu okamžite vyzlečte. Okamžite opláchnite zasiahnutú časť kože vodou
P280: Používajte ochranné rukavice / ochranný odev a ochranné okuliare / ochranný štít na tvár
P310: V prípade zasiahnutia kože, alebo očí navštívte lekára
P264: Po použití prípravku fľašu dôkladne opláchnite


Nebezpečenstvo: 

H302: Zdraviu škodlivý pri použití

H314: Zpôsobuje ťažké popáleniny kože a poškodenie očí

images.png

Video

Nákupný košík